Nyd godt af Byggeriets og vores egen kvalitetskontrol

BKH SYD er sammen med resten af BKH Gruppen certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol, samt af kontrolordningen for styret underboring NO DIG. BKH SYD har desuden flere autoriserede kloakmestre i staben.

Vi har videreudviklet vores KS-system til et kvalitetsledelsessystem, og BKH Gruppen har i dag en kvalitetsafdeling, der hjælper og kontrollerer alle selskaber i koncernen med det formål, at alle led i en opgave sikrer sig, at kvaliteten er i orden. Hvert eneste projekt har retningslinjer for hvilken type kontrol og kvalitetsstyring, der skal følges. Retningslinjerne fremgår af projektets kvalitetsstyringsmappe, der indeholder kontrolplaner og beskriver krav til dokumentation, f.eks. koteopmåling, komprimeringskontrol, foto eller TV-optagelser.

Det består vores kvalitetsstyring af
Når vi har indgået en entrepriseaftale, foretager vi en granskning af projektet og planlægger kvalitetssikringen efter følgende plan:

1. Projektgranskning
Planlægning af arbejdsopgaver og valg af udførelsesmetode og kvalitet. Styring og sikring af arbejdsmiljø, arbejdssikkerhed, miljøforhold og bortskaffelse m.v.

2. Information
Medarbejdere informeres om både de aktuelle og særlige vanskelige arbejdsprocesser. Informationen omfatter også de kvalitets- sikkerheds- og miljøkrav, der er til arbejdet.

3. Modtagekontrol
Når materialer ankommer til byggepladsen, kontrollerer vi, at det leverede er i rette mængde og kvalitet. Vi dokumenterer kontrollen med godkendte følgesedler og vores skemaer for modtagekontrol.

4. Proceskontrol
Under arbejdet kontrollerer vi det udførte arbejde, og vi dokumenterer kontrollen på tegninger og kontrolplaner. Vi kontrollerer også forhold, der har betydning for sikkerhed og miljø.

5. Slutkontrol
Når arbejdet eller en delopgave er afsluttet, foretager vi vores egen slutkontrol af arbejdet. Denne kontrol indgår i vores eget materiale til kvalitetssikring.

6. Dokumentation
Vi afleverer kopi af dokumentationen for vores kvalitetssikring til bygherren eller bygherrens rådgiver efter aftale. Vi opbevarer alle dokumenter inklusiv dokumentation for den førte kvalitets- og miljøkontrol i mindst fem år efter sagens afslutning.

 

Vi har kort arbejdsgang mellem kunden, projektlederen og
medarbejderne på pladsen.
Det sikrer høj fleksibilitet og forhindrer fejl.