Vi går op i miljøet og medarbejdernes sikkerhed og sundhed

1. Vi har i år udskiftet en stor del af vores maskinpark med nye maskiner, der har miljøvenlige partikelfiltre, og som benytter miljøvenlig hydraulikolie, der nedbrydes biologisk i naturen, hvis der sker et spild ved et uheld.

2. Vi har udarbejdet en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), som medvirker til, at vi og vores medarbejdere overholder arbejdsmiljølovgivningen. Planen skal desuden sikre en forsvarlig arbejdsgang og koordinering af sikkerhedsforanstaltninger.

3. Alle vores medarbejdere er med i en sundhedsordning, som sikrer alle behandling på privat sygehus, behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, psykisk krisehjælp med mere.

Disse tre eksempler er udtryk for vores ambition, som er, at:

  • Vi vil mere end arbejdsmiljøloven
  • Vi tænker arbejdsmiljø ind i alle situationer og forhold

Derfor arbejder vi konstant på at nå de mål, vi har sat os:

  • Minimalt arbejdsbetinget sygefravær
  • Ingen arbejdsulykker
  • Ingen manuelle tunge løft
  • Minimering af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger
  • Minimal udsættelse for farlige stoffer og materialer
  • Godt psykisk og socialt arbejdsmiljø

Ud over alt dette sikrer vi selvfølgelig, at Arbejdstilsynets krav og retningslinjer overholdes.

Vi har kort arbejdsgang mellem kunden, projektlederen og
medarbejderne på pladsen.
Det sikrer høj fleksibilitet og forhindrer fejl.