Underboring skåner miljøet og din økonomi

Styret underboring skåner miljøet og minimerer retableringsarbejdet. Derfor anbefaler vi denne metode til ledningsarbejde.

BKH SYD arbejder med alt inden for styret underboring. Det skaber muligheder for vores kunder og høj kvalitet i arbejdet. Vi anvender indmåling via GPS. Det giver 100 procent sikkerhed for korrekt placering af ledningen.

Vi er certificeret af kontrolordningen for sty ret underboring NO DIG. Derfor kan vi tilbyde vores kunder den bedste dokumentation med NO DIGs borejournaler, som er implementeret i vores egen kvalitetskontrol.

Vi er desuden certificeret til at udføre styret underborng på Banedanmarks arealer, ligesom vi er certificeret til at udføre plastsvejsning.

Vores boresjak har mange års erfaring og stor ekspertise inden for følgende områder:

  • Kloakledninger
  • Vandledninger
  • Kabelrør
  • Trykledninger
  • Plastsvejsning

Ønsker du mere information så ring på 5470 6500 eller mail på info@bkhsyd.dk

Vi har kort arbejdsgang mellem kunden, projektlederen og
medarbejderne på pladsen.
Det sikrer høj fleksibilitet og forhindrer fejl.